Zasiłek rodzinny – Kinderbijslag

Jest to zasiłek przysługujący osobą posiadającym dzieci w wieku 0-18 lat. Osoby otrzymujące dochody z Holandii, zarówno zameldowane, jak i niezameldowane mogą starać się o ten zasiłek. W procesie otrzymywania zasiłku niezębne jest udokumentowanie faktu przekazywania pieniędzy na utrzymanie dziecka.

Kwota, którą należy przelewać na utrzymanie dziecka to minimum 416 euro kwartalnie na jedno dziecko, a środki powinny być przelewane na konto osoby opiekującej się dzieckiem lub na konto bankowe samego dziecka. Należy również zbierać dokumentację związaną z wyjazdami do Polski, odwiedzinami dziecka, bilety związane z kosztami podróży oraz rachunki za koszty związane z utrzymaniem dziecka.

Wysokość zasiłku uwarunkowana jest wiekiem dziecka. Zasiłek ten wypłacany jest kwartalnie z końcem danego kwartału, tym samym za kwartał pierwszy wypłata następuje po jego zakończeniu, dnia 1 kwietnia. Więcej informacji na temat tego zasiłku otrzymasz w naszym biurze, skontaktuj się z nami!

Zasiłek dla bezrobotnych – WW uitkering

Przepracowałeś w Holandii przynajmniej 26 tygodni w ostatnich 36 tygodniach (6 z 9 miesięcy) i zostałeś zwolniony przez pracodawcę lub Twój kontrakt nie został przedłużony? Przysługuje Ci prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Aby otrzymać zasiłek, musisz spełniać jeszcze parę warunków, musisz przebywać na terenie Holandii podczas trwania zasiłku, z wyłączeniem zgłoszonych oficjalnie wakacji. Posiadać holenderski numer konta i chęć poszukiwania pracy.

Niezbędne dokumenty to
Dane osobowe oraz dowód osobisty lub paszport
Kontrakt o prace
Salarisy z ostatnich 3 miesięcy
Adres pobytu w Holandii
Kopia dokumentu z numerem BSN
Numer konta holenderskiego IBAN

Procedura składa się z dwóch części i jest odmienna dla osób zameldowanych oraz niezameldowanych. Zgłoś się do naszego biura celem uzyskania większej ilości informacji.

W przypadku wyłudzenia lub podania fałszywych danych UWV nakłada kary sięgające nawet 200% wysokości zasiłku.

Osobom które, zwolniły się z własnej woli nie przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych.