Rozliczenie online

Wypełnij wszystkie pola oraz wyślij do nas wypełniony formularz.

Jeśli masz pytania dotyczące formularza, wyślij do nas wiadomość na adres e-mail: rozliczenia@biurobodzon.nl

  Wybierz kraj i rok rozliczenia

  Wypełnij formularz

  Opłać zlecenie

  Rozlicz swój podatek

  Wybierz rok rozliczenia podatkowego.

  Dane kontaktowe

  Jeżeli ma Pan / Pani meldunek w Polsce i Holandii – podaj tylko Holenderski adres.

  Jeśli jesteś nadal zameldowany(a) w Holandii, nie wypełniaj pola

  Wpisz nazwe kraju swojego obywatelstwa.

  OKRES ZATRUDNIENIA W ROKU ROZLICZENIOWYM

  Pliki typu: PDF, JPG, PNG (czytelne zdjęcia).

  Nazwa firmy

  Rozpoczęcie pracy

  Zakończenie pracy

  Dodaj kolejny czas pracy

  Pamiętaj, jeśli nie byłeś zameldowany w Holandii zobowiązany jesteś do dostarczenia zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego np. z Polski. Formularz w wersji PDF do pobrania pod tym linkiem

  TAKNIE

  PLNEUR

  Suma z podatkiem.

  Suma z podatkiem.


  Partnerem fiskalnym jest:
  ✅ mąż/żona,
  ✅ osobą, z którą wspólnie masz hipotekę,
  ✅ osoba, z którą jesteś wspólnie zameldowany(-a) razem z niepełnoletnimi dziećmi,
  ✅ osoba, którą wymieniłeś(-aś) w swojej polisie na życie.

  TAKNIE

  TAKNIE

  Usługa płatna dodatkowo € 45,-

  Adres partnera fiskalnego

  MELDUNEK PARTNERA FISKALNEGO

  DOCHODY PARTNERA FISKALNEGO

  TAKNIE

  Pliki typu: PDF, JPG, PNG (czytelne zdjęcia).

  Nazwa firmy

  Rozpoczęcie pracy

  Zakończenie pracy

  Dodaj kolejny czas pracy

  TAKNIE

  PLNEUR

  Suma z podatkiem.

  Suma z podatkiem.

  Dzieci

  TAKNIE

  Imię i nazwisko Dziecka

  Data urodzenia

  BSN Dziecka

  Dodaj kolejne dziecko

  TAKNIE

  TAKNIE

  Kredyt hipoteczny w Holandii

  TAKNIE

  Usługa płatna dodatkowo € 45,-

  Dodaj Jaaroverzicht za rok rozliczenia z banku(-ów) w Holandii. Dozwolone typy plików: PDF, JPG, PNG.

  Aktualną wartość mieszkania WOZ możesz znaleźć w dokumentach z gemeente (Gemeentelijke belasting za poprzedni rok). Dozwolone typy plików: PDF, JPG, PNG.

  Kostenoverzicht – zestawienie kosztów, które otrzymałeś od notariusza w dniu zakupu domu/mieszkania. Dozwolone typy plików: PDF, JPG. PNG.

  Koszty leczenia

  TAKNIE

  Koszty nauki


  ✅ studia, nauka języka i kursy zawodowe [(bez dofinansowania (studie zonder studiefinancering)].
  ✅ powyżej € 250,-

  TAKNIE

  Koszty dojazdów do pracy

  komunikacja publiczna

  Okres dojazdów od daty

  Okres dojazdów do daty

  Podaj liczbę kilometrów w jedną stronę z domu do miejsca pracy.

  Dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego

  NIETAK

  Usługa płatna dodatkowo € 35,-

  NIETAK

  2021( Jeśli chce Pan / Pani złożyć wniosek za bieżący rok, prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny )

  Ważna informacja!
  O dofinansowanie do ubezpieczenia za 2021 możesz ubiegać się do 31.08.2022

  Podaj dokładny okres ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii.

  Konto bankowe w belastingdienst

  Aby otrzymać zwrot podatku, Belastindienst musi znać konto bankowe, które jest zarejestrowane na Twoje nazwisko.

  NIE WIEMNIETAK

  NIETAK

  Usługa płatna dodatkowo € 25,-

  Proszę o wysłanie skan dowodu osobistego bądź paszportu.

  Wyciąg powinien zawierać:
  - IBAN,
  - SWIFT,
  - dane personalne posiadacza konta,
  - dane adresowe banku.

  Inne

  Wpisz dodatkowe informacje dotyczące rozliczenia.

  Podsumowanie