Płatność za zamówienie została zaakceptowana, zamówienie przyjęte do realizacji.