Dofinansowanie do ubezpieczenia

Wypełnij wszystkie pola oraz wyślij do nas wypełniony formularz.

Jeśli masz pytania dotyczące formularza, wyślij do nas wiadomość na adres e-mail: rozliczenia@biurobodzon.nl

O dofinansowanie do ubezpieczenia za 2021 możesz ubiegać się do 31.08.2022

  Dane osobowe

  Adres zamieszkania

  Jeżeli ma Pan / Pani meldunek w Polsce i Holandii – podaj tylko Holenderski adres.

  Dokładny okres ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii


  Załączniki

  Proszę dodać dokumenty Jaaropgave

  Konto bankowe w belastingdienst

  Aby otrzymać dofinansowanie do ubezpieczenia, Belastingdienst musi znać konto bankowe, które jest zarejestrowane na Twoje nazwisko.

  NIE WIEMNIETAK

  NIETAK

  Usługa płatna dodatkowo € 25,-

  Proszę o wysłanie skan dowodu osobistego bądź paszportu.

  Wyciąg powinien zawierać:
  - IBAN,
  - SWIFT,
  - dane personalne posiadacza konta,
  - dane adresowe banku.

  Podsumowanie