Corocznie należy pamietąć o dokonaniu rozliczenia podatkowego. W zależności od naszej sytuacji dokonujemy różnego rodzaju rozliczeń podatkowych. Poniżej znajdziesz opis form rozliczeń uwarunkowanych Twoją sytuacją meldunkową.

Formularz P- dla osób które cały rok były zameldowane w Holandii.

Formularz C/T – dla osób które cały rok były zameldowane poza Holandia, ale pracowały w Holandii, brały zasilki lub świadczenia socjlane z Holandii, posiadały przychody z nieruchomosci

Formularz M – dla osób, które część roku były zameldowane w Holandii, a część roku meldunek był poza terenem Holandii.

Podczas rozliczenia kwestią która nas często interesuje jest możliwość uzyskania zwrotu.

Zwrot uwarunkowany jest wieloma czynnikami, jest zawsze wypłacany z nadpłaconego podatku. Czynnikami mającymi wpływ na wysokość zwrotu lub wysokość dopłaty jest wysokość odprowadzonych składek, sytuacja życiowa, dodatkowe koszty podlegające odliczeniu. Dodatkowo podczas rozliczania podatku należy pamietać o dodatkowych kosztach które można rozliczyć takie jak koszty hipoteki, dojazdu do pracy transportem publicznym, dary, prace remontowe w przypadku posiadania domu mającego status monumentu czy koszty zwiazane z alimentacją. Progi podatkowe wyglądają następująco:

Taryfy box 1 (praca i mieszkanie)

Dla osob ktore w 2015 roku byly mlodsze niz 65 lat 
Prog    Dochody opodatkowane    Oprocentowanie
1    do € 19.645                              37%
2    Od € 19.646 do € 33.363        42 %
3    Od € 33.364 do€ 55.991         42%
4    Od € 55.992                             52%

Partner fiskalny

Partnerami fiskalnymi sa osoby, które spełniają następujące warunki:
–    Sa w związku małżeńskim.
–    Są w związku zrejestrowanym.
–    Nie są w związku małżeńskim lecz są razem zameldowane pod jednym adresem. Dwie osoby, które są dorosłe i mają akt notarialny potwierdzający związek.
–    Osoby niezameldowane, które spełniają następujące warunki: 
–    Mają razem dzieci.

–   Mieszkają i są zameldowani na jednym adresie
–    1 z partnerów ma dziecko, które jest uznane przez drugą osobę
–    Są wspólnie zgłoszone do emerytury.
–    Są współwłaścicielami mieszkania własnościowego.
–    W poprzednich latach były partnerami fiskalnymi.

Ewentualny zwrot z podatku jest wypłacany po rozpatrzeniu wniosku przez belastingdienst. Urzad rozpatrza wnioski dla osób zameldowanych caly rok do 3 miesiecy dla osób niezameldowanych do 3 lat. Pieniądze są zazwyczaj wypłacane w ciągu 10 dni od daty nadania listu z urzędu. W przypadku gdy urząd ma problem z ustaleniem numeru konta, wysyła dodatkowy formularz który należy podpisać oraz odesłać do belastingdienst.

W przypadku podanie nowego numeru konta należy ściągnąć formularz ze strony belastingu, wypełnić go oraz odesłać do belastingu. Jeśli wystąpiła dopłata należy dopilnować aby uiścić ją na czas w przeciwnym wypadku zostaną naliczone dodatkowe koszty. W sytuacji dużej dopłaty można wystąpić do urzędu o rozłożenie płatności na raty lub przesunięcie terminu spłaty należności. W tym celu należy podjąć kontakt z urzędem podatkowym.